Tag Archives: Nežádoucí účinky

Neplodnost jako následek očkování proti rakovině děložního čípku (HPV)

hpvNezisková organizace SaneVax zabývající se následky očkování především vakcínami proti rakovině děložního čípku (HPV, vakcíny Gardasil, Silgard a Cervarix) publikuje na svých stránkách příběhy úmrtí a poškození zdraví po tomto i jiném očkování. Informace o této organizaci a o problematice očkování proti lidským papilomavirům najdete v této prezentaci. Celý příspěvek

Reklamy

Vakcína proti meningokoku B Bexsero – je vůbec účinná?

Když začneme nespoléhajíce se na reklamní letáky zkoumat účinnost a složení vakcíny proti meningokoku typu B Bexsero, kterou se u nás očkují kojenci, batolata i starší jedinci, narazíme na velmi zarážející skutečnosti.

V první řadě tato vakcína obsahuje vysoké množství hliníku – 0,5 mg hydroxidu hlinitého (Infanrix hexa obsahuje 0,82 mg hliníku). Další látkou ve vakcíně je E.coli, která je ovšem v české příbalové informaci k vakcíně Bexsero zmíněna pouze jako kultivační médium. Že bakterii E.coli vakcína obsahuje, i když zřejmě jen ve stopovém množství, se dozvíme na stránkách amerického CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), kde jsou u této vakcíny vyjmenovány tyto látky: aluminum hydroxide, E. coli, histidine, sucrose, deoxycholate, kanomycin. Jelikož jsou v příbalové informaci jako velmi časté nežádoucí účinky (tj. více než 1 výskyt na 10 dávek) uvedeny vedle klasických horeček nad 38 st.C a eufemistického neobvyklého pláče (encefalitický křik) také poruchy příjmu potravy, průjem a zvracení, můžeme z toho usuzovat na nezanedbatelné množství právě E. coli ve vakcíně. Celý příspěvek

Dočkáme se odškodňovacího fondu?

Trefné shrnutí situace našeho očkovacího systému v ČR jedné naštvané matky s dítětem poškozeným po očkování. Prof. Prymula se v nedávném pořadu Máte slovo na přímou otázku ohledně zřízení odškodňovacího fondu jen vymlouval. „Mluví“ se o něm roky, ale stále kde nic tu nic.

„V západních zemích jsou odškodňovací fondy a v USA tyto fondy vydávají miliony za poškozené zdraví vakcínami a v české kotlině je očkování povinné a odškodňovací fond neexistuje. Rodiče jsou nuceni očkovat, předem nikdo nezkoumá, co vakcína s dítětem udělá, pokud rodiče nenaočkují jen jedinou vakcínu, jejich dítě čeká šikana od státu tzv. nucenou vymahatelností, ale pokud dojde k poškození dítěte po očkování, tak stát, který nařizuje, nechá celou tíhu péče o poškozené dítě na rodičích. Tak takhle se jedná s lidmi v ČR a vakcionologové se diví, že se proti očkovací povinnosti zvedá vlna odporu.“

Zásady bezpečného očkování

Nevyznáte se v problematice očkování a záleží vám na tom, aby očkování vaše dítě dobře zvládlo pokud možno bez nežádoucích reakcí? Přinášíme zde několik zásadních bodů, které je třeba brát v potaz, má-li být očkování pokud možno co „nejbezpečnější“.

Když necháváte očkovat svoje dítě, řiďte se těmito doporučeními:

Před očkováním si pročtěte příbalový leták k vakcíně a seznamte se s možnými nežádoucími účinky, které uvádí výrobce. Celý příspěvek

Vakcinační soud v USA a odškodnění za poškození po očkování

Každé čtvrtletí vydává „Vaccine court“ v USA, čili soud odškodňující poškození po očkování, seznam odškodněných. Tabulka obsahuje druh vakcíny, typ poškození a dobu, za kterou byla žádost vyřízena. V následujícím seznamu je 103 vyřízených žádostí, z toho jde 4x o smrt, 3x způsobenou vakcínou proti chřipce, jednou po očkování proti žloutence typu B, podávané typicky novorozencům. 73 případů je po očkování proti chřipce, z čehož nejčastějším poškozením je Guillain-Barrého syndrom. Celý příspěvek

Otevřený dopis MUDr. Judity Hofhanzlové rodičům a kolegům: počty nežádoucích účinků stoupají

MUDr. Judita Hofhanzlová

Komplikace po očkování

Případy z mojí poradny

Otevřený dopis dr. Hofhanzlové veřejnosti:

Motto: „Je těžké přesvědčit člověka, aby něco chápal, když jeho příjem závisí na tom, že to nechápe. Upton Sinclair“

Vážení rodiče, kolegové,
V důsledku enormně stoupajícího výskytu reakcí na vakcinaci, které denně pozoruji ve své poradně, jsem se znovu rozhodla oslovit vás, podobně jako na začátku roku v souvislosti s úmrtím malé Zorky (viz níže), na jejíž případ se pomalu zapomíná.
Běžný vývoj zdravotního stavu dětí následně po vakcinaci:
/Děti vykazující následující reakce, byly do vakcinace zdravé./ Celý příspěvek

Nežádoucí účinky očkování proti rakovině děložního čípku (HPV) – dokument

Dánský dokument (české titulky) ukazuje příběh tří z několika set dívek, které utrpěly vážné nežádoucí účinky po očkování vakcínou HPV – vakcínou proti rakovině děložního čípku (vakcína proti lidskému papilomaviru Cervarix, Gardasil). Dívky po tomto očkování přestávají být schopny žít normální život, trpí zvláštími symptomy a lékaři jim nedokáží pomoci, jedinou možností se zdá být poměrně drahá alternativní léčba. Dokument ukazuje, jak jsou v Dánsku – asi jako všude na světě – nežádoucí účinky vakcín odmítány.