Tag Archives: nežádoucí účinky očkování

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin

Brozura_ocko_IIJAK ZASÁHL SYSTÉM OČKOVÁNÍ DO ŽIVOTA NĚKTERÝCH RODIN I a II

Skupina rodičů ve spolupráci se Svazem pacientů ČR vydala 2 brožury s autentickým vyprávěním o tom, jak do života rodin zasahuje aktuálně nastavený systém očkování v ČR. Jedná se nejen o zdravotní potíže, které v časové souvislosti s očkováním nastaly, ale i o komplikace spojené právě se systémem očkování v ČR – nepřijetí nekompletně očkovaného dítěte do školky, jednání na OSPOD, jednání s dětskými lékaři atd. V první brožuře je zařazeno necelých čtyřicet takových příběhů, ve druhé potom téměř šedesát, zdarma ke stažení v PDF verzi:
I.díl: Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I.
II.díl: Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II.
Celý příspěvek