Category Archives: Očkovací schéma

Očkovací schéma 2+1: je možný i 1 měsíční rozestup

AKTUALIZACE III.: Od ledna 2018 platí nová vyhláška upravující očkování, veškeré informace se dozvíte v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář. O odkladu očkování na pozdější věk dítěte si přečtěte článek Jak odložit očkování.

AKTUALIZACE II.: Již několik let plánovaná novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem je nyní (červenec 2017) v připomínkovém řízení s avizovanou platností od ledna 2018. Hlavní změnou v návrhu vyhlášky oproti dosavadní úpravě očkovacího kalendáře je změna očkovacího schématu pro základní očkování hexavakcínou z dosavadního 3+1 na schéma 2+1 s dvouměsíčním rozestupem mezi základními dvěma dávkami očkování. Další změnou je stanovení horní hranice, do kdy je třeba naočkovat první dávku vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR, Priorix), a tou je hranice 18 měsíců věku dítěte (očkuje se mezi 15. – 18. měsícem). Druhá dávka vakcíny MMR bude podána mezi 5. – 6. rokem věku dítěte. Základní očkování hexavakcínou má sice také stanovenou horní hranici, do kdy je třeba ho provést (12 měsíců věku dítěte), ale vyhláška zároveň připouští možnost očkování dítěte v pozdějším věku, přičemž toto pozdější očkování se poté řídí jak touto vyhláškou, tak údaji v SPC (souhrnný údaj o přípravku, kompletní „příbalový leták“) k dané vakcíně. Celý příspěvek

Reklamy