Stížností na Evropskou lékovou agenturu v souvislosti s přezkoumáním bezpečnosti vakcín proti HPV se bude zabývat Evropský ombudsman

cochraneMinulý rok po přehodnocení bezpečnosti vakcín proti rakovině děložního čípku (HPV) vydala Evropská léková agentura (EMA) zprávu, že nebyla prokázána příčinná souvislost mezi podáním vakcín proti lidským papilomavirům a vznikem syndromů CRPS (komplexní regionální bolestivý syndrom) a POTS (syndrom posturální ortostatické tachykardie). Na základě této zprávy nyní podalo Skandinávské středisko organizace Cochrane stížnost k Evropskému veřejnému ochránci práv, ve které obviňuje Evropskou lékovou agenturu ze selhání úředního postupu při posuzování bezpečnosti vakcín proti HPV.

Organizace Cochrane ve své stížnosti uvádí 19 sporných bodů a problémů týkajících se úředního postupu, konfliktu zájmů, vědeckého výzkumu, uniklých interních dokumentů, utajování a neprofesionality při nakládání s údaji o vakcínách proti HPV. To, na co již dlouho mnozí upozorňují – že dochází k ovlivňování kontrolních orgánů a výzkumníků farmaceutickým průmyslem – bylo opět potvrzeno. Na vypracování přehodnocovací zprávy se podíleli lidé, kteří jsou v konfliktu zájmů kvůli spolupráci s farmaceutickými výrobci. Organizace Cochrane žádá o zveřejnění všech dokumentů, které se týkají přehodnocení bezpečnosti vakcín proti HPV, bez dodatečných úprav. Samotné postupy Evropské lékové agentury při posuzování bezpečnosti lékařských přípravků je třeba přepracovat a veškerou dokumentaci především odtajnit a učinit přístupnou veřejnosti.

Úředníci Evropské lékové agentury a jejich postupy hodnocení nyní čelí obvinění z podvodu. Pokud dojde k potvrzení obav, že vakcíny proti HPV mohou způsobovat velmi závažná zdravotní poškození, na důvěryhodnosti pak utrpí nejen vakcíny samotné, ale i sama Evropská léková agentura.

V souvislosti se stížností organizace Cochrane na EMA a vzhledem ke stále rostoucímu počtu případů zdravotních poškození, která u očkovaných dívek a nyní již i u očkovaných chlapců nastávají po aplikaci vakcín Gardasil/Silgard a Cervarix, zahajuje Společnost pacientů s následky po očkování osvětovou kampaň, aby se lidé samotní, ani rodiče své děti nenechávali očkovat vakcínami, které nemají prokázanou bezpečnost, u kterých hrozí vysoké riziko nežádoucích účinků a jejichž hodnocení bezpečnosti evropským kontrolním úřadem bylo široce ovlivněno výrobci vakcín.

K jakým zdravotním problémům může po očkování proti rakovině děložního čípku dojít ukazuje dokumentární film dánské televize „Očkované dívky“. Příběhy dívek očkovaných vakcínami proti HPV jsou reálné a zkorumpované státní a kontrolní úřady budou těžko donekonečna zametat jejich utrpení pod koberec. Volání stále většího počtu lékařů a vědců, kteří ukazují na zjevné rozpory v tom, co tvrdí výrobci vakcín, jejich propagátoři a zkorumpované kontrolní úřady, jen potvrzuje závažnost situace, kdy „preventivní zákrok“ všeobecně považovaný za velmi blahodárný je ve skutečnosti monstrózním podvodem na důvěřivých a neinformovaných lidech.

Zdroje: http://www.neockujtehpv.cz/

http://www.jeffereyjaxen.com/blog/new-nordic-cochrane-centre-complaint-destroying-hpv-safe-and-effective-narrative