Vakcína proti meningokoku B Bexsero – je vůbec účinná?

Když začneme nespoléhajíce se na reklamní letáky zkoumat účinnost a složení vakcíny proti meningokoku typu B Bexsero, kterou se u nás očkují kojenci, batolata i starší jedinci, narazíme na velmi zarážející skutečnosti.

V první řadě tato vakcína obsahuje vysoké množství hliníku – 0,5 mg hydroxidu hlinitého (Infanrix hexa obsahuje 0,82 mg hliníku). Další látkou ve vakcíně je E.coli, která je ovšem v české příbalové informaci k vakcíně Bexsero zmíněna pouze jako kultivační médium. Že bakterii E.coli vakcína obsahuje, i když zřejmě jen ve stopovém množství, se dozvíme na stránkách amerického CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), kde jsou u této vakcíny vyjmenovány tyto látky: aluminum hydroxide, E. coli, histidine, sucrose, deoxycholate, kanomycin. Jelikož jsou v příbalové informaci jako velmi časté nežádoucí účinky (tj. více než 1 výskyt na 10 dávek) uvedeny vedle klasických horeček nad 38 st.C a eufemistického neobvyklého pláče (encefalitický křik) také poruchy příjmu potravy, průjem a zvracení, můžeme z toho usuzovat na nezanedbatelné množství právě E. coli ve vakcíně.

Co se týče účinnosti, nalezneme v příbalové informaci uvedeno toto:

Klinická účinnost
Účinnost přípravku Bexsero nebyla v klinických studiích hodnocena. Účinnost vakcíny byla odvozena na základě demonstrace indukce sérové baktericidní protilátkové odpovědi na každý vakcinační antigen (viz část Imunogenicita).

To znamená, že se měřily hladiny protilátek u dětí po očkování – měsíc po třetí dávce, 1 rok po aplikaci booster dávky, 1 rok po aplikaci prvních dvou dávek. U dospívajících a dospělých (11 let a výš) po 2 letech od podání druhé dávky. Jak vysoké jsou hladiny protilátek později po této době? A zaručí vysoká hladina protilátek skutečnou ochranu? Kdo ví…

Každopádně i výrobce v příbalovém letáku uvádí, že vakcína nemusí vyvolat dostatečnou imunitní ochranu a nemusí chránit proti všem kmenům meningokoka typu B. Kmenů je mnoho a vakcína má vyvolat imunitní odpověď na ty nejčastější typy, ovšem jak se ukazuje i u pneumokokové vakcíny, při očkování proti některým kmenům dochází k potlačení jejich výskytu, ale zároveň k posílení výskytu kmenů jiných.

Další velmi zarážející fakt je to, že se v americké příbalové informaci k vakcíně Bexsero dočteme, že vakcína je určena pro děti a dospělé od 10 – 25 let a že bezpečnost a účinnost vakcíny Bexsero nebyla stanovena u dětí pod 10 let věku. Přitom se vakcína běžně používá u kojenců a batolat ve Velké Británii, u nás i dalších zemích. Co to má znamenat? V jedné zemi je vakcína účinná a bezpečná a v jiné není?

fig-2

Otázka je následující: je tato vakcína u kojenců a batolat vůbec účinná? Testování protilátek po aplikaci vakcíny probíhalo velmi krátce po očkování. Nikdo tedy vlastně neví, jak to s dlouhodobou ochranou po této vakcíně s vysokým obsahem hliníku a dalších látek vlastně je. Imunitní ochrana může vyvanout velmi rychle, podobně jako u jiné vakcíny proti meningokoku typu B očkované na Novém Zélandě (vakcína byla vyvinuta speciálně pro Nový Zéland), kde ochranná hladina protilátek vyprchávala v řádu měsíců a v období masivní kampaně pro toto očkování tam onemocněly meningitidou právě děti očkované (zdroj).

Za zmínku stojí i nešťastná praxe očkování několika vakcínami současně. V příbalovém letáku je uvedeno, že klinické studie byly prováděny na dětech při očkování touto vakcínou současně s hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům. Když si sečteme dávku hliníku ze všech tří vakcín dohromady, dojdeme k nemalému číslu: 0,5 + 0,5 + 0,83 = 1,83 mg hlinitých solí naráz. A to dostávají kojenci od druhého měsíce 3x po sobě. Příbalový leták jen jakoby letmo uvádí, že by bylo vhodné ZVÁŽIT očkování rozdělit, jelikož bylo zjištěno vyšší množství nežádoucích účinků při aplikaci vakcín současně. Zvážit, komu tady záleží na zdraví?

Mimochodem klinické studie s vakcínou Bexsero byly prováděny i u nás.

Zdroj: http://healthimpactnews.com/2016/are-ineffective-new-meningitis-b-vaccines-causing-harm-to-children/

Reklamy