Zásady bezpečného očkování

Nevyznáte se v problematice očkování a záleží vám na tom, aby očkování vaše dítě dobře zvládlo pokud možno bez nežádoucích reakcí? Přinášíme zde několik zásadních bodů, které je třeba brát v potaz, má-li být očkování pokud možno co „nejbezpečnější“.

Když necháváte očkovat svoje dítě, řiďte se těmito doporučeními:

Před očkováním si pročtěte příbalový leták k vakcíně a seznamte se s možnými nežádoucími účinky, které uvádí výrobce.

Očkujte pouze zcela zdravé dítě s dostatečným odstupem po prodělané infekci, alespoň 1 měsíc. Aplikace vakcíny oslabenému organismu okamžitě zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků.

Nikdy neočkujte více vakcín najednou. Zvyšuje se tím toxická zátěž pro organismus, kterou už dítě nemusí zvládnout a opět se zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Rozdělení vakcín doporučuje i SÚKL.

Kolem termínu očkování je dobré dítěti podávat vitamíny, minerály a omega 3 nenasycené mastné kyseliny pro posílení imunitního systému, který bude muset zvládnout velkou zátěž.

Nikdy nepodávejte dítěti po očkování na srážení teploty paracetamol. Použijte alternativní léky. Je podezření, že paracetamol zvyšuje riziko vzniku neurologického poškození po očkování. 

Velké opatrnosti je třeba v případě očkování dítěte rodičů s autoimunitními chorobami. Bohužel právě v těchto případech dochází k výskytu nežádoucích účinků očkování nejčastěji a i přes to jsou tyto děti masivně očkovány. Tyto děti by měly dostávat automaticky odklad do pozdějšího věku a před podáním vakcíny by měly být vyšetřeny. Náklady na následnou léčbu těchto dětí zdaleka převyšují jakékoli potenciální benefity očkování.

Očkování dítěte, které trpí jakýmkoli autoimunitním, neurologickým nebo jiným závažným onemocněním není nic než hazard, ruská ruleta. To, že tyto děti nedostávají automaticky kontraindikaci k dalšímu očkování jen svědčí o alarmující neznalosti a neinformovanosti velké části lékařské obce o mechanismech očkování a jeho působení na narušený zdravotní stav. Očkování, které velmi silně stimuluje imunitní systém, jakékoli existující autoimunitní onemocnění jedině zhorší. Děti zranitelné na jakékoli úrovni svého zdraví nejsou s to čelit adekvátně toxické zátěži vakcín. Takovéto děti by neměly být očkovány vůbec a rodiče by si měli v očkovacím centru nebo u odborného lékaře zajistit kontraindikaci k jakémukoli dalšímu očkování.

(Další informace k paracetamolu ZDE a ZDE. Zvýšené riziko nežádoucích účinků po očkování u dětí s předchozí špatnou reakcí na očkování nebo u dětí, jejichž rodiče mají autoimunitní chorobu, připouštějí i propagátoři očkovaní jako např. předseda Pediatrické společnosti prof. Janda zde: „Očkovat jen děti, které jsou zdravé a uvážit vakcinaci při anamnéze autoimunních nemocí (i v rodině) a předchozích nežádoucích reakcích po očkování. Určitě farmakovigilance = sledování bezpečnosti, důsledné hlášení známých nežádoucích účinků očkování, ale věnovat pozornost i jiným neobvyklým reakcím.“ )

V případě výskytu nežádoucích účinků po očkování informujte ošetřujícího dětského lékaře a trvejte na zápisu do karty. Pokud jsou nežádoucí účinky závažnějšího charakteru, zvažte vyšetření dítěte u specialisty a žádejte odklad dalšího očkování. Nejhůř dopadají děti, jež byly očkovány dalšími vakcínami i přes zjevné nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky je třeba hlásit na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud dětský lékař odmítne ohlásit nežádoucí účinky, nahlaste je sami. Informace naleznete na adrese http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Jedině nahlašováním nežádoucích účinků očkování na Státní ústav pro kontrolu léčiv se sníží obrovská podhlášenost nežádoucích účinků očkování.

V případě výskytu nežádoucích účinků po očkování se můžete obrátit na Společnost pacientů s následky po očkování, kde vám poradí, jak postupovat a s hlášením nežádoucích účinků očkování na SÚKL vám pomohou.

 

Rizikové faktory pro poškození dítěte očkováním

Úryvek zaatitulka_okovani knihy MUDr. Ludmily Elekové – Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí.

Rodinná anamnéza

· Jakákoli toxická zátěž rodičů, zejména matky, před početím, během těhotenství a kojení. Kouření, drogy, léky, alkohol, očkování v těhotenství nebo před početím, jakákoli medikace matky během těhotenství a porodu, výměna nebo usazení nové amalgamové plomby (rtuť!), čištění zubních kanálků, indukovaný porod, medikace kolem porodu a během kojení.

· Infekce matky před těhotenstvím, a zejména během těhotenství. Aktivace imunitního systému matky vede k aktivaci IS plodu, včetně mikroglie. Podrobnosti viz práce prof. Blaylocka (21).

· Hormonální léčba. Dlouhodobé užívání antikoncepce, hormonální léčba neplodnosti, asistovaná reprodukce, léčba kortikoidy. Současná epidemie neplodnosti u generace žen, které jako první v historii dlouhodobě užívaly antikoncepci, by měla přehodnotit názory na její neškodnost. Umělé hormony narušují střevní flóru ženy, která se stane střevní flórou dítěte. Abnormální střevní flóra zásadně poškozuje imunitu (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77).

· Rodinná anamnéza alergických a autoimunních nemocí. Dr. Campbell-McBride dokonce uvádí, že děti s takovou anamnézou by neměly být očkovány vůbec, rozhodně ne jako kojenci. Jde o děti matek trpících alergiemi, sennou rýmou, astmatem, zánětem štítné žlázy a jinými autoimunními nemocemi. Pokud dokáže injekce imunitních adjuvans vyvolat autoimunitní projevy u jedinců s vrozenou odolností proti autoimunitě, co asi udělá s jedinci s vrozenou náchylností k autoimunitě (22, 43).

· Rodinná anamnéza narušené střevní flóry. Tj. děti matek s výše uvedenou anamnézou: hormony, alergie, autoimunita, známky střevní dysbiózy, kvasinkové a jiné výtoky, migrény. Střevní flóra se dědí z matky na dceru a díky antibiotikům, hormonům, nekvalitní stravě a očkování se z generace na generaci zhoršuje (71, 72).

· Rodinná anamnéza neurologických poruch. Křeče, febrilní i epilepsie, špatné reakce na očkování u členů rodiny (rodiče, sourozenci, sourozenci rodičů), narušení nervového vývoje z nejasných příčin např. u sourozenců dítěte.

Osobní anamnéza

· Nefyziologické těhotenství a/nebo příchod na svět. Viz výše, císařský řez, klešťový porod, medikace při porodu, snížené Apgar skóre, potřeba resuscitace po porodu, asfyxie, neonatální infekce, medikace po narození, zejména antibiotika a kortikoidy apod. Jakékoli odchylky od fyziologické adaptace novorozence, zejména ty, které naznačují zranitelnost nervového nebo imunitního systému. Tyto situace s sebou nesou riziko abnormálního osídlení střev, problémy se zahájením kojení a riziko přikrmování umělou výživou.

· Nekojení. Kojenec má dostat do úst jako první mlezivo, cokoliv jiného je nefyziologické.

Kojení zásadním způsobem ovlivňuje osídlení střev bakteriemi a imunitu.

· Jakákoli nemoc a medikace dítěte kolem očkování. Jakákoli nemoc malého kojence by měla být signálem, že jeho imunitní systém není v pořádku, zejména je-li dítě kojeno.

· Jakékoli léky, zejména antibiotika, antipyretika, kortikoidy apod. Důrazně varuji zvláště před podáváním paracetamolu za účelem potlačení reakce na očkování! Můžete svému dítěti velmi ublížit. Použití paracetamolu kolem očkování zvyšuje riziko autismu po očkování! (78, 79)

· Prořezávání zubů. Při prořezávání zubů se zvyšuje hladina histaminu v krvi. Histamin narušuje HEB, očkování během prořezávání zubů zvyšuje riziko vstupu neurotoxinů z vakcíny přímo do mozku. (52, 53, 54, 55)

· Děti, které již vykazují známky narušeného imunitního systému: neobvyklá nemocnost, ekzémy, alergie, koliky, problémy se zažíváním, kvasinkové infekce

· Děti se známkami narušeného nervového vývoje: jakýkoli nefyziologický příchod na svět, dráždivost, narušení svalového tonu, zřejmé neurologické nálezy, opožděný nástup reflexů (sání) apod. V případě existujících neurologických problémů by dítě smělo být očkováno teprve v době, kdy bude jeho stav zcela ustálen a bude jasné, že se vyvíjí normálně. Požadavek zvláštní opatrnosti je uveden i v příbalovém letáku hexavakcíny: „…jestliže vaše dítě trpí nediagnostikovaným nebo progresivním onemocněním mozku nebo nekontrolovanou epilepsií. Vakcínu lze podat, až se nemoc dostane pod kontrolu.“ V podstatě u žádného neurologického problému u kojence nelze před dosažením vývojových milníků říci, že nemoc je pod kontrolou, až zpětně lze konstatovat, že dítě je v pořádku. Minimálně by mělo být jasné, že dítě dobře chodí a mluví. To znamená ne dříve než ve 2–3 letech.

Nepřehlédněte 10 bodů informovaného očkování a leták Společnosti pacientů s následky po očkování Co by měli rodiče vědět před očkováním svého dítěte:

Společnost pacientů s následky po očkování - Co by měli rodiče vědět před očkováním svého dítěte - informační leták

Reklamy