Téměř nulové protilátky proti bakterii černého kašle: výsledek epidemiologického šetření v ČR

Jak dokládají výkumy, acelulární vakcína proti černému kašli chrání proti toxinu černého kašle, ale nechrání proti baktérii samotné, tudíž očkovaní jedinci touto vakcínou (dnešní Infanrixy) po setkání s infekcí tuto nemoc rozšiřují do svého okolí, více nebo méně symptomaticky.

RNDr. Petráš na svých informačních stránkách o očkování publikoval studii na paviánech, ve které byla tato skutečnost potvrzena. Dříve používaný celulární typ vakcíny proti černému kašli proti bakterii dokáže chránit, avšak vzhledem k velkému počtu nežádoucích účinků (a vysokých částkách, které museli výrobci vakcín vyplatit na odškodněních), byla tato vakcína nahrazena vakcínou acelulární. Informace o nefunkční ochraně proti bakterii dávivého kašle se však příliš neprezentuje, jak by pak mohli být obviňováni ze šíření této infekce jen ti neočkovaní?

Podívejme se na výsledek sérologického přehledu z r. 2013 publikovaný Zdravotním ústavem. V případě hladin protilátek proti toxinu černého kašle vypadá graf ještě celkem dobře, avšak všimněme si, jak hladina pozitivních protilátek rychle klesá až do 4. roku a pak opět stoupá v důseldku přeočkování a očkování ještě starou celulární vakcínou. Klesající hladina protilátek dokládá, že ochrana rychle vyprchává. Uvidíme, jak bude tato křivka vypadat o několik let později u dětí, které jsou očkovány už pouze acelulární vakcínou.

Protilátky proti pertusovému toxinu 2013

Hladina protilátek proti baktérii černého kašle je u dětí očkovaných acelulární vakcínou tristní – činí něco přes 2% očkovaných dětí. Ve vyšším věku dětí je vidět dobíhající vliv očkování celulární vakcínou. V následujícím grafu je červeně označeno procento očkovaných jedinců, kteří jsou potenciálními přenašeči černého kašle.

Protilátky proti bakterii pertuse 2013

Zdroj: http://www.zuusti.cz/wp-content/uploads/2015/04/SP-2013-vnit%C5%99ek-do-TISKU.pdf

 

 

 

Reklamy