Spalničky způsobené vakcínovým kmenem spalniček

Dr. Suzanne Humphries ukazuje na případy, kdy došlo k propuknutí spalniček po očkování a k dalšímu přenosu na okolí.

V Chorvatsku byl zachycen případ dítěte očkovaného vakcínou MMR, u kterého došlo po 8 dnech k propuknutí spalniček. Kdyby nebyl proveden test, zda se jedná o vakcínový kmen spalniček (kmen Schwarz), byla by nemoc u dítěte považována za zarděnky nebo divoký kmen spalniček. Výzkumníci k tomu napsali, že zprávy o vylučování viru po očkování je znám, ale nyní je poprvé prokázáno, že se jedná o vakcínový kmen Schwarz. (Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, Volume 15, Issue 35, 02 September 2010 – http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19652)

Do roku 2010 byl tento jev, kdy dochází k přenášení vakcínového kmene spalniček, popsán v minimálně dvou dalších výzkumech.

V průběhu lokální epidemie spalniček bylo provedeno vyšetření nedávno očkovaného dítěte. Test DNA ukázal, že dítě v moči vylučovalo vakcínový kmen spalniček. (Případ v USA – Differentiating the wild from the attenuated during a measles outbreak. Communicable Disease Control, Alberta Health Services. Pediatricians and Child Health, Apr. 2012; 17(4) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543773)

V Kanadě popsali případ u dvouročního dítěte, které po více než měsíci po očkování vakcínou MMR prodělalo spalničky způsobené vakcínovým kmenem. Případ byl vyšetřen v rámci lokální epidemie spalniček (Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, Volume 18, Issue 49, 05 December 2013 – http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649)

Nemělo by se při epidemiích spalniček cíleně zjišťovat, zda se nejedná o vakcínový kmen spalniček? Asi o to nebude příliš zájem, zjistilo by se možná často, že se za epidemie těchto nemocí, proti kterým se očkuje, nemohou prvoplánově obviňovat neočkovaní.

Zdroj: http://healthimpactnews.com/2015/dr-suzanne-humphries-m-d-vaccine-strain-of-measles-virus-found-in-measles-outbreaks/

Advertisement